Sekretesspolicy

I enlighet med gällande lagar och bestämmelser rörande skydd av personuppgifter samt informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, godkänner användaren att hans eller hennes personuppgifter, som lämnas ut vid registreringstillfället eller vid något annat tillfälle, till Cerbium Holding S.A., förs in i en databas som tillhör detta företag i syfte att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Nedan följer de huvudsakliga uppgifterna om denna webbplats innehavare:

  • Ägare: Cerbium Holding S.A.
  • Adress: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona, Spanien.
  • Kontakt: info@only-apartments.com
  • Registreringsinformation: Inskrivet på handelsregistret i Barcelona. Volym: 39343; Blad: 109; Sida: B 341628; Registrering: 2; Org.nr. (CIF): ES-B64425986.

Cerbium Holding S.A. åtar sig att skydda alla personuppgifter och behandla dem strikt konfidentiellt. Reservations Bookings Bcn, S.L. är därför skyldiga att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs, samt säkerhetsåtgärder, för att undvika att uppgifterna ändras, går förlorade, behandlas av icke auktoriserade personer, eller att icke auktoriserade personer får tillgång till uppgifterna, allt enligt den spanska grundlagen Ley Orgánica 15/1999 från den 13 december gällande skydd av personuppgifter (Protección de Datos de Carácter Personal) samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser.

I enlighet med enligt den spanska grundlagen Ley Orgánica 15/1999 från den 13 december gällande skydd av personuppgifter samt andra tillämpliga lagar och bestämmelser, har du rätt att tå tillgång till dessa uppgifter och ändra, annullera eller ha invändningar mot dem. Du kan hävda dina rättigheter genom att skriva till denna e-postadress info@only-apartments.com eller till den vanliga postadressen: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona, Spanien.