Politica de confidențialitate

În concordanță cu normativa în vigoare în ceea ce privește protecția datelor, precum și serviciile informaționale și comerțul electronic, utilizatorul acceptă ca datele sale personale furnizate în momentul ănregistrării, sua orice alt tip de date furnizate companiei Cerbium Holding S.A., să fie incorporate în fișiere aparținând acestei companii, cu finalitatea de a facilita prestarea serviciilor solicitate. În continuare se indică datele generale ale acestei pagini web:
  • Titular: Cerbium Holding S.A.
  • Adresă: Av. Drassanes 6-8, etajul 15, 08001, Barcelona
  • Contact: info@only-apartments.com
  • Date de înregistrare: înscrisă în Registrul Comerțului din Barcelona. Volumul: 39343; Capitolul: 113; Pagina: B 341628; Înscrierea: 11; NIF: A64425986
Cerbium Holding S.A. se obligă să respecte secrete datele de caracter personal și să le trateze cuconfidențialitate, și ia în acest sens măsurile tehnice, organizative și de siguranță necesare pentru a evita alterarea, pierderea și tratamentul sau accesul neautorizat al acestora, în conformitate cu Legea Organică 15/1999 din 13 decembrie, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și în celelalte legi aplicabile. Persoana afectată își poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție prevăzute în Legea 15/1999, din 13 decembrie, de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și în celelalte legi aplicabile trimițând un e-mail la info@only-apartments.com sau o scrisoare la: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona.