Polityka prywatności

Zgodnie z obecną ustawą o ochronie danych osobowych i usługach społeczeństwa informacyjnego oraz handlu elektronicznego użytkownik akceptuje, że dane osobowe podane w czasie rejestracji lub wszelkie inne informacje przewidziane w Cerbium Holding S.A., zostały włączone do plików należących do tej firmy, w celu ułatwienia dostępu do żądanych usług. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o tej stronie:
  • Nazwa: Cerbium Holding S.A.
  • Adres: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona
  • Kontakt: info@only-apartments.com
  • Szczegóły rejestracji: Wpis do Rejestru Handlowego w Barcelonie. Tom: 39343. Arkusz: 109. Strona: B 341628. Rejestracja: 2. Ordynacja podatkowa firmy: B64425986.
Cerbium Holding S.A. spełnia swój obowiązek zachowania poufności danych osobowych i traktować je jako poufne oraz w tym celu zobowiązuje się zapewnić środki techniczne, organizacyjne i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec zmianom, utratom i wyeliminować nieuprawniony dostęp, zgodnie z wytycznymi ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawnymi. Osoba poszkodowana może skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu zgodnie z ustawą 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i zgodnie z innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@only-apartments.com lub listownie na adres Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona.