Rettningslinjer for personvern

Ifølge det gjeldende regelverget for Beskyttelse av Dataer og Samfunnstjenester av Informasjon og Elektronisk Handel, aksepterer brukeren at personlige dataer oppgis samtidig som en registrering gjøres eller annen informasjon tildeles til Cerbium Holding S.A., er innarbeidet i filer som tilhører dette selskapet,  i henhold å tilrettelegge for de forespurte tjenestene.

Her følger den generelle informasjonen for denne siden:

  • Tittel: Cerbium Holding S.A.
  • Adresse: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta
  • KontaKt: info@only-apartments.com
  • Registrerings detaljer: Registrert i Registro Mercantil, Barcelona. Volume: 39343. Sheet: 109. Page: B 341628. Registration: 2. Company Tax Code: B64425986.

Cerbium Holding S.A. godkjenner å fullfører deres oblikatoriske oppgaver av konfidensielle dataer og har som hensikt å behandle disse konfidensiellt, og med denne begrunnelsen påtar de seg dermed de tekniske, organsjonsmessige og sikkerhetsmålinger for å hindre endringer, tap eller uautorisert tilgang, i samsvar med bestemmelsene i  Loven  15/1999 av 13.desember , om Beskyttelse av Personlige Dataer, og  annet relativt lovverk.

Alle det berører kan oppsøke sine retter om tilgang, korrigering, avbrytelser og opposisjon som også er beskrevet i loven  15/1999, av den 13. desember , innen Beskyttelse av Personlige Dataer og andre relevante reguleringer det vil påvirke, via en e-post til info@only-apartments.com eller via post:  Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona.