Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol d’altra facilitada a Cerbium Holding S.A., siguin incorporades al fitxer de titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats. A continuació s’indiquen les dades generals d’aquest lloc web:
  • Titular: Cerbium Holding S.A.
  • Adreça: Av. Drassanes 6-8, 15ª planta, 08001, Barcelona
  • Contacte: info@only-apartments.com
  • Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Volum: 39343. Foli: 109. Pàgina: B 341628. Inscripció: 2. CIF: B64425986.
Cerbium Holding S.A. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. L’afectat pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant el correu electrònic info@only-apartments.com o l’adreça postal a Av. Drassanes 6-8 (08001) Barcelona.